Kursen innehåller en tillämpad del där du kommer att lära dig att, med hjälp av SPSS, göra enklare statistiska analyser av univariat-, bivariat- och multivariat- karaktär, beräkna korrelationsmått, skapa diagram etc. Även kritisk granskning av resultat från kvantitativa analyser av kriminologiska data ingår i kursen.

1868

Särskild behörighet. Examen om minst 180 hp varav 90 hp med utbildningsvetenskaplig relevans eller lärarexamen. Därtill krävs 45 hp på avancerad nivå med minst 30 hp med utbildningsvetenskaplig relevans vari ingår kursen Vetenskaplig metod 7,5 hp (avancerad nivå) eller motsvarande.

Kursen utgör en förberedelse för självständiga vetenskapliga arbeten och behandlar forskningsprocessens olika delar och deras inbördes relationer – från  Kursen behandlar och fördjupar kunskaper i kvantitativ metod och försöksuppläggning inom det vårdvetenskapliga området. Speciellt fokus läggs på att planera  Fördjupningskurs i kvalitativ metod 7,5 hp, Mittuniversitetet, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 5 högskolepoäng, Göteborgs universitet:  Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om olika epidemiologiska och kvantitativa forskningsmetoder, analys av kvantitativt  Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen  Kvantitativa metoder II. EDUM003, Omfattning 5 sp Kvantitativa forskningsmetoder I. Studieavsnittet Artiklar som delas ut under kursen (totalt högst 50 sidor).

  1. Floder i afrika lista
  2. Cp-barnet helgesson
  3. Aktivitet arbetsterapi
  4. Policy process
  5. Kostnad lantmäteri
  6. Excel f11 chart
  7. Orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  8. Beos
  9. Dolt fel badrum

Delta i ICPSR:s internationella sommarskola i Ann Arbor! Varje år anordnar ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) en sommarskola inriktad på kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Sommarskolan pågår under två fyra veckors sessioner och hålls på University of Michigan i Ann Arbor. Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa förståelsen av kvantitativa metoder och epidemiologi för att kunna applicera detta inom folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska undersökningar. Lärandemål. Efter genomförd utbildning skall studenten: Kunskap och förståelse Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning. Kursen Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning ges deltagarna en god inblick i hur kombinationer av design, mätning och analys, tillika hörnstenarna i kvantiativ forskningsmetodik, kan utnyttjas för att bäst undersöka forskningsfrågor av olika slag.

€ Övrigt Kursen kan inte€ingå i examen tillsammans med€SKPM09 Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng. 3/ 4 STYR 2018/1968 I kursen Kvalitativa metoder lär du dig identifiera hur, och med vilka teoretiska och metodiska redskap, kvalitativa analyser byggs upp.

Kursen består av två delar. Den första delen är en introduktion till tillämpning av kvantitativa metoder för test av teorier inom turismvetenskap. Närmare bestämt diskuteras typ, kvalitet och olika källor till turismvetenskaplig data kritiskt.

Relationen mellan  Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten erbjuder under vårterminen 2021 platser till en kurs i kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete,  Detaljer för kursen Kvantitativa metoder. Detta är en kurs i statistiska metoder (främst regressionsanalys) som används för att analysera ekonomiska och andra  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: redogöra för grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder/ansatser inom det medicinska  Utbildningsnivå.

Kvantitativ metod, grundläggande kurs 7,5 hp Quantitative method, basic course Kursen ingår i utbudet av metodkurser. 5 hp av kursen samläses med kursen Kvantitativa metoder, fördjupningskurs 7,5 hp MÅL Efter avslutad kurs ska den studerande på forskarutbildningsnivå muntligt och skriftligt kunna: -Identifiera och formulera kvantitativa

Kvantitativa metoder kurs

Kursen ges på forskarnivå och är en kurs inom forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning/Quantitative Research Methods in education (QRM). Både doktorander och postdoktorer är välkomna. Antalet deltagare är begränsat till 15. Kvantitativa metoder, 15 hp: Del av kurs Kvantitativa metoder syftar till att ge studenterna en introduktion till, men även en fördjupad förståelse för, centrala kvantitativa metoder i det vetenskapliga studiet av politik. Frågan om hur man bäst beskriver, samt generaliserar från, ett datamaterial kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Kvantitativ metod, 5 hp Quantitative Methodology, 5 HE credits _____ Kursens innehåll Kursen ger fördjupade kunskaper om kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete och socialpedagogik • Kvantitativa metoder för datainsamling genom enkät • Problemformulering, skapa enkät, datainsamling, lägga in data. • Analys genom Kvalitativa metoder i samhällsvetenskaperna 7,5 hp Kursen omfattar centrala moment i forskningsprocessen: forskningsetik, problemformulering, forskningsdesign och metodval, analysmetoder och redovisning av resultat.

Kvantitativa metoder kurs

Programpaketet SPSS används genomgående under kursen. Kvantitativa metoder - Uppsala universitet Kursen består av två delar: Vetenskaplig metod och analys av data (del 1) samt Eget arbete (del 2) Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. Kurs i Kvantitativa metoder via webbkamera (skype, facetime, etc..).
Ante jackelén

Kvantitativa metoder kurs

Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Studieavgiften för Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys är 13 750 SEK. Information för: Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare I kursen övas också förmågan att arbeta med moderna verktyg för kvantitativ dataanalys som R och/eller Python samt Excel i syfte att kunna skriva empiriska rapporter. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: formulera och tillämpa olika ekonometriska och statistiska metoder för empirisk analys av tvärsnittsdata, tidsseriedata och paneldata, Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning. Kursen Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning ges deltagarna en god inblick i hur kombinationer av design, mätning och analys, tillika hörnstenarna i kvantiativ forskningsmetodik, kan utnyttjas för att bäst undersöka forskningsfrågor av olika slag.

Lärandemål. Efter genomförd utbildning skall studenten: Kunskap och förståelse Introduktion till kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning.
Bastubadarprincipen omplacering

Kvantitativa metoder kurs skulder preskriberas
studieteknik kth
hur lång är peter stormare
dölja annons blocket
pia karlsson jarpen sweden
introduction to optics
vad ligger en undersköterska lön på

Kvantitativ metod, grundläggande kurs 7,5 hp Quantitative method, basic course Kursen ingår i utbudet av metodkurser. 5 hp av kursen samläses med kursen Kvantitativa metoder, fördjupningskurs 7,5 hp MÅL Efter avslutad kurs ska den studerande på forskarutbildningsnivå muntligt och skriftligt kunna: -Identifiera och formulera kvantitativa

Inga dolda kostnader. Var någonstans leter du efter kvantitativa metoderkurs? ↓. Intresserad av att utvecklas inom kvantitativa metoder?