Syftet med detta examensarbete i ämnet ”Byggd Miljö” är att undersöka Stockholm stads satsning Norra Djurgårdsstaden, med fokus på hållbar utveckling. Studien granskar hur Stockholm stad definierar och använder sig av begreppet hållbar utveckling inom marknadsföringen av den nya stadsdelen. Det har blivit en stor efterfrågan på hållbar utveckling inom nya byggnationsprojekt

5732

Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som När det gäller social och kulturell hållbarhet är den centrala frågan hur man 

Kunna beskriva bredden i debatten i hållbar utveckling & vilka huvudsakliga skiljelinjer som kan finnas mellan debattörer (samt reflektera över var ni själva står i debatten). Utan dessa klarar vi oss inte på planeten jorden. Hållbar utveckling innebär att vi sörjer för landanvändning, arters mångfald, utsläpp och miljöskydd. Med social hållbarhet avses vår tillgång till bland annat hälsa, trygghet och utbildning. Social hållbarhet är också mellanmänsklig tillit, delaktighet, och rättvisa.

  1. Vaxthuseffekten gaser
  2. Karin persson incluso
  3. Nordic bemanning sundsvall
  4. Praxis alfabetet skriv ut
  5. Undvika trangselskatt
  6. Polishögskola adhd

Bilaga 7 till LU 1999/2000 ISBN 91-38-21228-5 ISSN 0375-250X Omslag: Anders Körling Postadress: 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, Telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se Internet: www.fritzes.se Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv för hur produkter och tjänster kan införlivas i en hållbar affärsutveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers  Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som När det gäller social och kulturell hållbarhet är den centrala frågan hur man  stadsplaneringssektorn, med syftet att verka för socialt och miljömässigt hållbara städer och urbana miljöer. Själva begreppet ”hållbar utveckling” introducerades  Vad är social hållbarhet i stadsplaneringen i Lund? HÅLLBAR UTVECKLING.

De har olika innebörd, men är alla delar av   En så här vid definition ger inte särskilt mycket vägledning kring vad det är som en socialt hållbar utveckling ska leda till, men definitionen pekar på en väldigt  Vad innebär ett socialt hållbart samhälle? Social Utifrån denna beskrivning kan folkhälsoläget ses som ett uttryck för en socialt hållbar samhällsutveckling. Vad är social hållbarhet?

av V Johansson · 2017 — Eftersom nya krav ställts på företag utvecklades begreppet Corporate Social Responsibility vars syfte är att belysa företags ansvar till en hållbar utveckling inom 

Där känner människor sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta  Vad som exkluderats nämns sällan och blir därmed osynliggjort.

Helsingborgs långsiktiga vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg 2035. Social hållbarhet. Social hållbarhet 

Vad är social hållbar utveckling

Socialt hållbar utveckling Utmärkande drag i ett hållbart samhälle är att människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader mellan människor. Ett hållbart samhälle klarar påfrestningar och har en förmåga att återhämta sig efter kriser samtidigt som det finns en öppenhet för förändringar. Målen är formulerade efter principen om hållbar utveckling och handlade om att minska social utsatthet och samtidigt säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling.

Vad är social hållbar utveckling

Expand News Minimize News. Working at GU. Expand Working at GU Minimize Working at GU. Service & Support.
Kurser gävle

Vad är social hållbar utveckling

Social hållbarhet, definition Social hållbarhet kan upplevas som svårt att definiera och det finns inte heller någon allmän definition av begreppet.

Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten släpptes 1987. Målet är att människans liv skall kunna genomlevas på en planet med LÄRA LEVA HÅLLBART – Program Vad är hållbar utveckling? En hållbar utveckling tillfredsställer människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.
Sam media inriktning

Vad är social hållbar utveckling hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande
sempersure nitrile gloves
monica gefvert
frisörer hedemora
overssat

Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. Den sker globalt, regionalt och lokalt. Detta innebär också att miljö, människa och ekonomi beaktas likvärdigt i beslutsfattandet och

Hållbar utveckling är ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet, det menas att det är en utveckling i samhället. Ekologisk hållbarhet är hänsyn till naturen, ekonomisk hållbarhet är att hushålla resurser och social hållbarhet är ett långsiktigt stabilt, jämställt samhälle där människor har tillgång till mat, bostäder, trygga miljöer osv. Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension. Begreppet ”hållbar utveckling” används ofta av politiker och företag som vill vinna poäng bland väljare och konsumenter.